Despre proiect

În luna ianuarie 2022 a început, la Liceul de Arte ”Victor Brauner” Piatra Neamț, proiectul „PROFESORI ȘI ELEVI ÎN STARE DE BINE”, în cadrul Programului Erasmus+,
Acțiunea-cheie 1, Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, nr. 2021-1-RO01-KA122-SCH000021582. Proiectul, cofinanţat de Comisia Europeană prin Agenţia Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale care se derulează în perioada 31.12.2021-30.12.2022, propune 10 mobilități în 4 fluxuri în Croația, Grecia, Italia,
Slovenia, pentru care va organiza concurs de selecţie.

Vezi mai multe detalii aici :  Anunt proiect de mobilitate Erasmus